Na polanie szczytowej wokół wieży widokowej do Państwa dyspozycji udostępnione są wiaty i paleniska. 
W tych miejscach można rozpalać ognisko z zebranego w lesie chrustu lub można kupić drewno w punkcie handlowym zlokalizowanym w sąsiedztwie wieży widokowej.
Regulamin 
wstępu do wieży widokowej
1. Wieża widokowa na Wielkiej Sowie otwarta jest w sezonie letnim (maj – wrzesień) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:30,
a w weekendy w godzinach 9:00 – 18:30.
W okresie od października do maja wieża widokowa otwarta jest:
sobota i niedziela - 9:00 - 16:00
W przypadku złych warunków atmosferycznych obiekt może być zamknięty.
2. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Jednorazowo na balkonie widokowym może przebywać maksymalnie 15 osób.
W sytuacji dużego natężenia ruchu Zwiedzających czas przebywania na tarasie widokowym nie powinien przekraczać 15 minut.
4. Zabrania się:
- wychylania, siadania, wspinania lub wychodzenia poza balkon widokowy,
- zrzucania z wieży widokowej jakichkolwiek przedmiotów,
- wprowadzania na wieżę widokową zwierząt,
- biegania po schodach,
- korzystania z obiektu w razie oblodzenia schodów,
- korzystania z wieży widokowej podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności wyładowań atmosferycznych,
- używania otwartego ognia.
5. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z wieży widokowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
6. Zabrania się wchodzenia na wieżę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
7. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.
8. Wszystkie osoby korzystające z wieży, a w szczególności osoby mające problemy zdrowotne powinny zachować szczególną ostrożność.
9. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości,
z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
10. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne wejście i zejście z wieży.
11. Wszelkie uszkodzenia wieży widokowej należy zgłaszać gospodarzowi obiektu obecnemu na miejscu lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.
12. Wstęp na wieżę widokową oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Back to Top